Liên hệ


Trung tâm hỗ trợ khách hàng Cua Đồng Sạch CDS

239/27 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 5408.1200, 5408.1201 – Fax:(08) 3559.1836

Email: info@cuadongsach.com

Website: www.cuadongsach.com